aktualizované

Knihy, katalógy

Viete, ako optimálne pripraviť podklady na knihu, katalóg alebo inú tlačovinu?

Chcete byť čo najefektívnejší?

Môžete si ušetriť veľmi veľa práce alebo nákladov na prípravu, ak nás kontaktujte skôr, ako začnete na projekte pracovať.Katalógy majú náročnejšiu štruktúru údajov, ktorá ovplyvňuje množstvo práce pri ich príprave na tlač. A práve spôsob, akým budú informácie v podkladoch u zákazníka usporiadané, môže veľmi ovplyvniť cenu prípravy. Preto sa ozvite čo najskôr, aby ste podklady nemuseli prerábať alebo platiť zbytočne náročné spracovanie v grafickom štúdiu.

Aj sadzba kníh má svoje špecifiká. Treba vedieť, aké časti má kniha obsahovať, čo a ako sa uvádza do tiráže, urobiť dobrý grafický návrh stránky, zvoliť vhodnú veľkosť okrajov, vybrať vhodné písmo, aby bol text ľahko čitateľný, text z wordu očistiť od zbytočných medzier a koncov odsekov, zabezpečiť profesionálnu jazykovú alebo aj štylistickú korektúru, urobiť obsah, register...
Vysádzanú knihu treba dať na korektúru autorovi alebo editorovi. Až po zrealizovaní korektúry môže ísť do tlače.
Veľmi dôležité je zachovanie farebnej vernosti tlače, na čo musia byť odborne pripravené tlačové podklady. Nie je jedno, na akom papieri sa bude kniha alebo katalóg tlačiť. Tlačové podklady na rôzne druhy papiera sú rôzne.

V tejto oblasti máme veľké a dlhoročné skúsenosti. Na obrázkoch je iba malá časť titulov, ktoré vyšli z nášho štúdia.