aktualizované

Ako vznikla firma


Prvé úvahy o tlačovinách a ich grafickom spracovaní siahajú do prvého ročníka na vysokej škole, kde som bol veľmi nespokojný s kvalitou vysokoškolských skrípt. Odvtedy som stále premýšľal o tom, ako to urobiť, aby učebné texty, manuály a vôbec informácie boli prehľadné a zrozumiteľné.
V čase, keď som písal diplomovú prácu, už sa začínala éra počítačov aj v príprave publikácií, a ja som sa o niečo väčšmi zaujímal o textové a grafické spracovanie, ako o mikroprocesorovú riadiacu jednotku, čo bolo témou práce. Pri preberaní diplomu som potom dostal ocenenie "za vynikajúco vypracovanú diplomovú prácu".
Počas vojenskej služby, na ktorú som potom nastúpil, a po jej skončení som veľa času strávil vymýšľaním prehľadného, malého cestovného poriadku. Napriek tomu, že som so spolužiakmi založil eseročku zaoberajúcu sa priemyselnými počítačmi, doviedlo ma to do tlačiarne Gupress, kde som začal pracovať v oddelení grafickej prípravy. Mojimi rukami prešli stovky bankových formulárov, hlavičkových papierov a vizitiek. To bola éra sádzacieho programu Ventura Publisher 2.0 a trochu neskôr Corel DRAW 2.0. Chuť vydávať cestovné poriadky ma stále neopúšťala, a tak som v mysli hľadal vhodný spôsob - efektívnu techniku spracovania, tlače a väzby. Po asi dvoch rokoch som prešiel do firmy Interlingua, kde som približne dva roky spracúval sadzbu letákov a kalendárov. Tam som sa zacvičil v digitalizovaní stoviek logotypov na firemné kalendáre, ktoré sme tam robili. Náročnejšia však bola práca na príprave ekonomických a právnych publikácií s komplikovanými štruktúrovanými textami.
Ešte kým som pracoval pre Interlinguu, 1. januára 1993, som si založil vlastnú živnosť a začal pracovať v prenajatej kancelárii na prenajatej technike vo firme ATTI - pečiatky. Okrem práce pre Interlinguu a firmu ATTI som čoskoro získal ďalších zákazníkov.
Medzi najväčších patrilo vydavateľstvo SOFA, pre ktoré sme s kolegami niekoľko rokov sádzali všetky knihy a neskôr i časopis Info Knihy Slovensko. Približne v tom istom čase som začal pracovať pre firmu ERVO a Zväz filatelistov, pre ktorých sme s kolegami spracúvali viacero náročných farebných katalógov s množstvom známok, filatelistických materiálov s náročným štruktúrovaným textom a grafikou, ako aj veľa iných drobných tlačovín.
V tom čase dozrela i myšlienka vydať cestovný poriadok. Vykryštalizovala sa v roku 1994, keď vyšiel prvý ročník pod názvom ODCHODY LINIEK DO VRECKA. Po ňom nasledovalo ďalších osem úspešných vydaní.
Firma pracovala aj pre Nadáciu návraty ku krajine, s ktorou sme vydali na tie časy krásny a užitočný Katalóg vidieckeho turizmu, pričom som sa na viac ako stovke chát, chalúp a dreveníc naučil veľa o príprave farebných fotografií. Neskôr sme pravidelne spracúvali katalógy pre LIMBU, s. r. o.
Medzitým som, aj keď po troške, ale vytrvalo, pracoval na príprave vlastnej knihy o košikárstve, v ktorej som chcel zúročiť všetky rokmi nadobudnuté skúsenosti zo zamestnania, splniť si svoje sny o zrozumiteľnej učebnici a zaznamenať postupy takmer strateného košikárskeho remesla. V roku 2007 sa konečne aj táto idea stala realitou a kniha je na svete.