aktualizované
 
 
 

Referencie

1990 - 1992: práca pre tlačiareň GUPRESS - vizitky, hlavičkové papiere, rôzne tlačivá,


1992 - 1994:
výhradná sadzba pre tlačiareň INTERLINGUA - kalendáre, zbierky zákonov, diáre, vizitky, hlavičkové papiere, rôzne tlačivá,

1993 - 1994:
výhradná sadzba pečiatok, vizitiek a tlačív pre výrobcu pečiatok ATTI,

1993 - 1998:
grafické spracovanie obálok a celá sadzba väčšiny kníh pre vydavateľstvo SOFA,


1993 - 1998: grafické spracovanie obálok a celá sadzba väčšiny kníh pre vydavateľstvo SOFA,
1993 - 2007: filatelistické materiály a tlačoviny pre vydavateľstvo ERVO,

1994 - 1996:
tlačové materiály Academie Istropolitana,

1994 - 2003: vydávanie vlastného vreckového poriadku ODCHODY LINIEK DO VRECKA,
1994 - 2006: publikácie a tlačoviny pre STU Strojnícku fakultu,

1994 - 2007: tlačoviny firmy Q4U,
1996: farebný katalóg vidieckeho turizmu pre nadáciu Návraty ku krajine,

1995 - 1997:
grafické spracovanie a zalamovanie časopisu INFO KNIHY SLOVENSKO vydavateľstva SOFA,

1996 - 1998: tlač kníh pre Institute for Human Sciences, Vienna,

1996 - 2001: katalógy poštových známok a filatelistických materiálov pre ZSF,

1996 - 2004: katalógy Medzinárodných filatelistických výstav Zväzu slovenských filatelistov,
1996 - 2008: kompletné zastrešenie grafického spracovania, zalomenia a tlače všetkých tlačovín, kníh, časopisov a vizitiek pre organizáciu NISPAcee,


1997 - 2002:
spracovanie a tlač ročeniek a kníh Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví,

1997 - 2003: najskôr čiernobiele, potom farebné katalógy cestovnej kancelárie LIMBA,

1997 - 1999:
tlačové materiály Academie Istropolitana Nova,


1997: kniha Nezodpovedané otázky pre Múzeum SNP v Banskej Bystrici,


1998: výpravná farebná publikácia o výtvarnom umení Albert Marenčin: KOLÁŽE pre vydavateľstvo PT Bratislava (v spolupráci s Michalom Mojžišom - GRAFIT3),

1998:
výpravná farebná publikácia o výtvarnom umení Archetyp - Mýtus Utópia pre Štátnu galériu Banská Bystrica (v spolupráci s Michalom Mojžišom - GRAFIT3),

2000 - 2007: letáky, Bulletiny a ročenky národnej kancelárie SOKRATES2002: grafické spracovanie Máp pre firmu GARP,

2002 - 2003: grafické spracovanie a tlač Brožúr pre LEED OECD Paríž, Francúzsko,

2002 - 2005: katalógy známok pre vydavateľa ERVO,

2002 - 2007: noviny obce Rovinka,

2003: kniha FRANCÚZI v SNP pre Múzeum SNP v Banskej Bystrici,


2003 - 2007: ročenky Gymnázia Amerling, Viedeň,

2005 - 2008: rozsiahla práca na projekte OZ Bratislavské ostrovy nazvaného „BRATISLAVA, minulosť a budúcnosť – prelomové obdobia vývoja mestského priestoru“, v ktorom ide o zachytenie historického vývinu Bratislavy od roku 950 n. l. cez súčasnosť až po víziu budúcnosti prostredníctvom deviatich veľkoformátových podrobných máp, >>podrobnosti2006:
kniha Učenie ako sa učiť firmy IP SERVIS,

2006 - 2007:
katalógy cestovnej kancelárie First Choice Marketing,

2007: vlastná výpravná publikácia KOŠIKÁRSTVO - premeny vŕbového prútia

Katalóg známok obdobia Slovenského štátu pre spoločnosť Album

Tlačoviny výstavy SLOVOLYMPFILA 2008


a okrem toho množstvo menších a drobných zákaziek pre rôznych zákazníkov ako Hornex, Globtel, Slovenská pošta, Slovak Airlines, Georg, JON (OD Ružinov), Otto Berg, Stomia, Lennox, Prominent Real, Centrum Dianetiky a Scientológie Bratislava, Auto - M, Ekojet, Aries, Hikma Pharmaceuticals, Athenium, Alfa Laval, Merkanta, Posk, Hidro, FTP, SZOPK, Estrella...

 
hore