aktualizované
 

Nová pôvodná slovenská kniha

KOŠIKÁRSTVO - premeny vŕbového prútia

História košikárstva na Slovensku
Výber vhodného prútia na pletenie
Pestovanie prútia, odrody košikárskych vŕb
Spracovávanie prútia a jeho príprava na pletenie
Košikárska terminológia - používané názvy
Náradie košikára
Druhy výpletov
Presné detailné postupy pletenia košíkov (misky, košíky, koše na bielizeň, koše s vrchnákmi, korbáče, kufor)
Korbáče
Postup a rozpis materiálu 11 košikárskych výrobkov
Altánky a iné živé stavby z vŕby - záhradná architektúra a design
História a košikárske výrobky ÚĽUV-u - spomienky dizajnérky
Opravy košíkov
Spoločné vydanie s ÚĽUV-om
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

 
PRELISTOVAŤ AKO KÚPIŤ?

 
Náhľadoukážky stránok  

Vybrané strany knihy vo formáte PDF
PDF (1,5 MB)

Odborné posudky a reakcie čitateľov


Reakcie čitateľov >> reakcie

Odborník z oblasti umenia a dizajnu -
Doc. Ján Hoffstädter, akad. sochár, rektor VŠVÚ >> posudok

Odborníčka z oblasti etnológie -
Oľga Da
nglová, CSc., pracovníčka Ústavu etnológie SAV >> posudok

Odborník z oblasti postupov pletenia a pestovania prútia -
Ing. Ján Zeman, košikár a autor publikácie Košikárstvo, vydal ÚĽUV
>> list z obdobia keď posudzoval moju knihu

>> záverečný posudok

Odborníčka z oblasti pestovania a spracovania prútia, postupov pletenia -
Marie Vilíčilová, autorka učebnice Pěstování, sklizeň a úprava proutí, vydal Institut výchovy a vzdělávání
MZe ČR >> posudok

Dado Nagy - príspevok odvysielaný na rádiu Viva v rubrike Kniha na tento deň. >> posudok

Posudok Štátneho pedagogického ústavu >> posudok

Odporúčanie knihy Ministerstvom Školstva Slovenskej republiky >> odporúčanie

 

 


Ukážky výrobkov autora knihy
       

 
hore